Lọc theo:
MÁY KHOAN BÊ TÔNG HITACHI PR38E
MÁY KHOAN BÊ TÔNG HITACHI PR38E

12,240,000₫

13,925,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH22PG
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH22PG

2,050,000₫

2,360,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH24PG
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH24PG

2,670,000₫

2,965,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH24PH
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH24PH

2,880,000₫

3,315,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH26PB
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH26PB

3,010,000₫

3,460,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH26PC
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH26PC

3,340,000₫

3,700,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH28PBY
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH28PBY

3,410,000₫

3,920,000₫
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH28PCY
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH28PCY

3,800,000₫

4,220,000₫
MÁY KHOAN SẮT HITACHI D10VST
MÁY KHOAN SẮT HITACHI D10VST

850,000₫

950,000₫
MÁY KHOAN SẮT HITACHI D13VH
MÁY KHOAN SẮT HITACHI D13VH

1,520,000₫

1,745,000₫
Có tất cả 13 sản phẩm
0931785079