Lọc theo:
Đầu nối hút bụi máy đục mũi HEX GDE HEX
Đầu nối hút bụi máy đục mũi HEX GDE HEX

2,066,000₫

Đầu nối hút bụi máy đục mũi SDS-MAX GDE MAX
Đầu nối hút bụi máy đục mũi SDS-MAX GDE MAX

1,944,000₫

Đầu nối hút bụi máy mài 125 khi cắt GDE 125 FC-T
Đầu nối hút bụi máy mài 125 khi cắt GDE 125 FC-T

1,123,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 11 E
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 11 E

13,517,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 11 VC
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 11 VC

22,715,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 16-30
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 16-30

21,520,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 3E
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 3E

7,296,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 5
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 5

6,475,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 500 GEN 2
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 500 GEN 2

4,955,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 500 MAX
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 500 MAX

5,500,000₫

MÁY ĐỤC BOSCH GSH 9 VC
MÁY ĐỤC BOSCH GSH 9 VC

16,387,000₫

Có tất cả 11 sản phẩm
0931785079